Аптека

Во склоп на ПЗУ Бами Кор Медика во Тетово, функционира аптека во наменски изграден простор во новиот објект.

Лабораторија

Во новиот блок лабoраториската дејност е сместена во најсовремени просторни услови наменски изградени за таа дејност.

Стоматологија

Од 1ви Декември 2012 година, со работа започна стоматолошката ординација во склоп на ПЗУ Бами Кор Медика - Тетово.

УСЛУГИ

 

Општа ординација

 • Матичен лекар
 • Дијагностицирање
 • ЕКГ со интерпретација
 • Итна медицинска помош
 • Домашна посета
 • Ампуларна терапија и инфузиони раствори
 • Дневна болница
 • Потврда за ортопедски помагала
 • Обрасци за инвалидска пензија

 

Ординација по интерна медицина

 • 12 канален EKG апарат
 • Ултразвучен апарат за :
  • ехо на срце
  • ехо на стомак
  • ехо на Тироидна жлезда
  • ехо на дојка
  • Прериферен Doppler на крвни садови

 

Биохемиска лабораторија

 • SE
 • Диференцијална крвна слика (КS)
 • Урина
 • Липиден статус ( HOL, TG,HDL,LDL)
 • Гликемија
 • ASAT
 • ALAT
 • FE
 • Urea
 • Creatimin
 • GGT
 • ALP
 • Bilirubin
 • Protein
 • AC,URIKUM
 • Тест за бременост
 • Хормони
 • Тумор маркери
 • H.Pylori
 • Тестови за хепатитис
 • DD (дидимери)

 

Детска и превентивна стоматологија

 • Превентивни прегледи и совети за оралното здравје
 • Санација на кариозни лезии на млечни заби (со гласијономерни полнења кои испуштаат флуор за заштита од кариес)
 • Ендодонски третман на млечни и млади трајни заби
 • Залевање на фисури (со што се спречува појава на кариес)
 • Превентивна флуоризација
 • Чистење на меки и тврди наслаги на забите
 • Екстракција на млечни заби

 

Конзервативна и естетска стоматологија

 • Апликација на композитни и високо естетски нанокомпозитни пломби
 • Ендодонски третман (лечење на заби, умртвување на нервот и полнење на каналите на коренот на забот)
 • Санација на фрактурирани (скршени) заби
 • Поставување на забни циркони (украси на забите)

 

Протетика

 • Металкерамички (порцелански) коронки и мостови
 • Безметални (циркониум) коронки и мостови
 • Парцијални и тотални мобилни протези
 • Поставување на колчиња и леани надградби
 • Мобилни визил протези (со атечмени)
 • Термопрес (еластични) валпласт протези

Болести на Уста и Парадонт

 • Дијагноза, план и терапија на парадонтопатија
 • Терапија на воспаление на непцата (гингивит)
 • Чистење и обработка на парадонтални џебови
 • Чистење на забен камен со ултразвук
 • Чистење на меки наслаги и полирање на заби

 

Орална Хирургија и Имплантологија

 • Екстракција на заби
 • Екстракција на заостанати корени
 • Инцизија на интраорални апсцеси
 • Поставување на титаниумски импланти (во соработка со реномирани специјалисти имплантолози)

 

Ортодонција

(во соработка со врвни специјалисти ортодонти од Скопје)

 • мобилни протези за деца
 • фиксни протези
 • изработка на фиксни протези (кои не се гледаат )

 

Сите услуги од областа на општата стоматологија се пружаат со здравствени картони и можност за избор на матичен стоматолог (достапен 24 часа 7 дена во неделата).

 

Dental tourism

We offer services provided by the standards of dental tourism. We provide full organization from arrival at the airport, accommodation and animation during the treatment.

Нудиме услуги предвидени со стандардите на денталниот туризам. Обезбедуваме целосна организација од пристигнување на аеродром, сместување и анимација за времетраењето на третманот.

 

ДОГОВОР СО ФЗОМ

ПЗУ БАМИ ДЕНТ има договор со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија за услугите од општа стоматологија. Сите пациенти, осигуреници на ФЗОМ ќе можат да ги добијат сите услуги од општа стоматологија кои ги покрива Фондот за здравствено осигурување по цените кои ги определува Фондот.

Тел: 044 / 335 - 747


Моб: 070 / 209 - 039

 

Адреса:

ул. Благоја Тоска ББ

1200, Тетово

(веднаш под Хируршки блок на

Медицински Центар - Тетово)

ЛОКАЦИЈА